• 28Φεβ 2018
  Σεμινάρια της Τετάρτης

  Σεμινάρια Εργαστηρίου Εθνογραφίας, Ιστορίας και Παρατηρητηρίου
  Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως Τετάρτη 23 Μαΐου
  κτήριο ΑΤΕ Μυτιλήνη | Ώρα 20:30


 • 29Νοέ 2017
  Σεμινάρια της Τετάρτης

  Σεμινάρια Εργαστηρίου Εθνογραφίας
  Τετάρτη 29η Νοεμβρίου και Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
  κτήριο ΑΤΕ Ώρα 20:45


 • 28Νοέ 2017
  Προσφυγικό, μια γνωστική και πολιτική πρόκληση

  Πρόσκληση & Δελτίο Τύπου
  Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
  Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 | 18.00 – 21.30
  Αμφιθέατρο Γεωγραφίας 


 • 14Νοέ 2017
  Κύκλος Σεμιναρίων της Τρίτης του ΕΕΠΓ

  Σεμινάρια του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας
  για το χειμερινό εξάμηνο του 2017
  κτήριο Μπίνειο, στις 21:00


ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02, συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση του Τμήματος στην οργάνωση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Έχει αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων, και απονέμει δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα


ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα