Οδός Mulberry (Νέα Υόρκη, 1900)

ethnic-minority_girl_locals_people_royalty-free_the-market_vietnam_woman
Παιδιά εργάτες υφαντουργίας στη Μακόν (ΗΠΑ, 1909)

sah_home_2_1920x450 (2)

Για Όγδοη συνεχή χρονιά ο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το IMES του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά το Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο ‘Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα’ (‘Cultures, Migrations, Borders’) στις 2-11 Ιουλίου 2019, στο Πλωμάρι της Λέσβου.‪ 

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο των συνόρων και της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους αφενός μια διεπιστημονική θεωρητική κατάρτιση από εξειδικευμένους Έλληνες και ξένους πανεπιστημιακούς με σημαντική συμβολή στη μελέτη της μετανάστευσης και των συνόρων και αφετέρου μια σειρά εκπαιδευτικών επιτόπιων δράσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν να συζητήσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν ένα δίκτυο σχέσεων και ενημέρωσης.

Το νησί της Λέσβου, ως σημαντική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και γεωγραφικό επίκεντρο της Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, συνιστά έναν ιδανικό τόπο για τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου. Οι τρέχουσες ιστορικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από ραγδαίους και βίαιους μετασχηματισμούς σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εντάσσει στις εργασίες του πολιτικές, ηθικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές συζητήσεις που επιβάλει αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο.

Τα μαθήματα και οι δράσεις του Θερινού Σχολείου διεξάγονται στα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2019 Facebook: https://www.facebook.com/migbord/

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 ΜΑΪΟΥ 2018 εδώ.

Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στο: migbord2019@aegean.gr

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02, συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση του Τμήματος στην οργάνωση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Έχει αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων, και απονέμει δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα


ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα