Ανακοίνωση για ενημέρωση Θερινής Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 15.30, στην αίθουσα ΓΕΩ Δ, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη θερινή πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Γιάννης Γιαννιτσιώτης