ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι αιτήσεις για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση ν’ αποστέλονται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο Ιωάννης Γιαννιτσιώτης.