Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»2019-2020

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/17.09.2019 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία”  ακαδ. έτους 2019-20 ως ακολούθως:

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (Με κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ )

Τα αναλυτικά αποτελέσματα, θα βρίσκονται στη Γραμματεία του τμήματος