Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισµός και Κοινωνία” 2019-2020

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/17.09.2019 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” ακαδ. έτους 2019-20 ως ακολούθως:

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία (Με κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ )


Τα αναλυτικά αποτελέσματα, θα βρίσκονται στη Γραμματεία του τμήματος