Διδάσκων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Κωδικός μαθήματος: ΚΑ-113
Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο-8ο
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα  αναπτύσσει παραπέρα ορισμένα ζητήματα που εξετάζονται στο μάθημα της  «Ελληνικής Εθνογραφίας», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις των πολιτικών πρακτικών στη σύγχρονη Ελλάδα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει στη διαπραγμάτευση της ατομικής  ταυτότητας, κυρίως σε σχέση με την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, τόσο στον οικιακό όσο και στον εξω-οικιακό χώρο καθώς και στις εναλλακτικές πολιτικές της ταυτότητας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Επίσης από μία οπτική γωνία που αναδεικνύει τη διαφορά  προσεγγίζει τις πολιτικές όψεις των διαδικασιών πολιτισμικής διαφοροποίησης στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία, με ιδιαίτερη αναφορά στις σύγχρονες μορφές  μετανάστευσης προς την Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναλύει την πολιτισμική λογική που τις διέπει εισάγοντας την έννοια της ‘τμηματικότητας’.

  Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις πολιτικές χρήσεις της συλλογικής ταυτότητας (τοπικής και εθνοτικής) ενώ αναλύει τις επιπτώσεις του εθνικιστικού λόγου στη συγκρότηση της ανθρωπολογίας. Παράλληλα  σχολιάζει τη διαπλοκή πολιτισμικών αντιλήψεων και κοινωνικών σχέσεων στο πεδίο του πολιτικού αναλύοντας διαφορετικούς τύπους πολιτικών πρακτικών, πολιτικής οργάνωσης (πελατειακό σύστημα, «λαϊκισμός») και πολιτικής κινητοποίησης στη σύγχρονη μεταπολτευτική ελληνική κοινωνία.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανθρωπολογική εικόνα των πολιτισμικών βάσεων και κοινωνικών διαστάσεων του πολιτικού φαινομένου στη σύγχρονη Ελλάδα, με έμφαση σε πρωτότυπα εθνογραφικά κείμενα καθώς και στις ποικίλες  θεωρητικές οπτικές τους. Ιδιαίτερο βάρος έχει η ανάδειξη της από τα κάτω προσέγγισης της πολιτικής συμπεριφοράς και η σφαιρική κατανόηση της πολιτικής ιδιαίτερα σε πεδία που εκτείνονται πέραν της κεντρικής πολιτικής σκηνής στον ελλαδικό χώρο.

  Προαπαιτούμενα: Κανένα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη σεμιναριακού τύπου συζήτηση που βασίζεται στην ανάγνωση της προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.