ΚΑ-125 Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου

  • ID: 5919

Διδάσκων: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-206 Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα

  • ID: 5916

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-238 Κοινωνία και ιδεολογία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1453-1821

  • ID: 5915

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-084 Πηγές για την ιστορία των ιδεών στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1453-1821

  • ID: 5912

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και Ιστορικό φιλμ

  • ID: 5904

Διδάσκων: Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση

  • ID: 5326

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-069 Greek history in European Perspective

  • ID: 3830

Name of Lecturers: Haris Exertzoglou, Eleni Gara, Yannis Smarnakis, Type of Module/Course: Seminar, Year of Study: 4th , Semester:8th, ECTS Credits: 7,5, Teaching Units:3

Read more

ΠΑ/Σ-062 Πάθη και πολιτική στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία

  • ID: 3826

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-043 Φιλοξενία και πολιτισμική διαφοροποίηση

  • ID: 3819

Διδάσκων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Φ-472 Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης

  • ID: 3800

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4o ,
Εξάμηνο σπουδών:8o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more