Ι-285 Ιστορία και κινηματογράφος

  • ID: 5325

Διδάσκων: Βασιλική Πέτσα, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-128 Ανθρωπολογία της Μέσης Ανατολής

  • ID: 5323

Διδάσκων: Αιμιλία Βουλβούλη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-284 Ιστορία Μεταπολεμικού Κόσμου

  • ID: 5320

Διδάσκουσα: Δέσπω Κριτσωτάκη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

  • ID: 5156

Διδάσκουσα: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΓΛ-320 Κοινωνιογλωσσολογία

  • ID: 5150

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-286 Ουτοπίες και Δυστοπίες στο Βυζαντινό κόσμο

  • ID: 5147

Διδάσκων: Γιάννης Σμαρνάκης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-106 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας ΙΙ

  • ID: 5144

Διδάσκων: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία

  • ID: 5084

Διδάσκων: Δουκακάρου Μαρία, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

  • ID: 5082

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΓΕΩ-107 Κοινωνική Γεωγραφία

  • ID: 3809

Διδάσκων: Ιωάννης Χωριανόπουλος, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more