ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

  • ID: 5082

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΓΕΩ-420 Ιστορική Γεωγραφία

  • ID: 3810

Διδάσκων: Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΓΕΩ-107 Κοινωνική Γεωγραφία

  • ID: 3809

Διδάσκων: Ιωάννης Χωριανόπουλος, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ ΠΟΛ-224 Μουσεία και πολιτιστική πολιτική

  • ID: 3808

Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπούνια, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών:3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):5, Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ ΠΟΛ-215 Μουσείο, επικοινωνία, εκπαίδευση

  • ID: 3807

Διδάσκουσα: Αναστασία Χουρμουζιάδη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ ΠΟΛ-213 Μουσεία και εκθέσεις

  • ID: 3806

Διδάσκουσα: Αναστασία Χουρμουζιάδη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ ΠΟΛ-212 Ιστορία της τεχνολογίας

  • ID: 3805

Διδάσκουσα: Δέσποινα Καταπότη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ-215 Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων

  • ID: 3804

Διδάσκων: Μιχάλης Ψημίτης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΔΣΧ-103 Διαμόρφωση και αρχές νεωτερικότητας

  • ID: 3803

Διδάσκων: Μανούσος Μαραγκουδάκης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΤΕΠ-520 Ιστορία της τέχνης

  • ID: 3802

Διδάσκουσα: Μαρία Αθανασέκου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more