ΠΑ/Σ-074 Ετερότητα και εκπαίδευση

  • ID: 5086

Διδάσκων: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση

  • ID: 5085

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-023 Θερινή πρακτική άσκηση

  • ID: 3840

Διδάσκων\ουσα: , Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-073 Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου

  • ID: 3834

Διδάσκουσα: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-072 Εθελοντικές συσσωματώσεις στην Ελλάδα του 20ού αιώνα

  • ID: 3833

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-071 Δείξη και ενδεικτικότητα

  • ID: 3832

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-070 Γλωσσικό τοπίο

  • ID: 3831

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης/strong>, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-069 Greek history in European Perspective

  • ID: 3830

Name of Lecturers: Haris Exertzoglou, Eleni Gara, Yannis Smarnakis, Type of Module/Course: Seminar, Year of Study: 3rd -4th , Semester:6th-8th, ECTS Credits: 7,5, Teaching Units:3

Read more

ΠΑ/Σ-065 Material culture and ethnography

  • ID: 3829

Name of Lecturers: E. Petridou, V. Galani-Moutafi, P. Panopoulos, E. Papataxiarchis, E. Tsekenis , Type of Module/Course: Seminar, Year of Study: 3rd -4th , Semester:Winter,ECTS Credits: 7,5,Teaching Units:3

Read more

ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και ιστοριογραφία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης

  • ID: 3828

Διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more