ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση

  • ID: 5326

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Θερινή Πρακτική Άσκηση, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 7,5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-078 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού

  • ID: 5168

Διδάσκων: Τοπάλη- Αϊβαλικλή, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-077 Πόλεις και προσφυγική εγκατάσταση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

  • ID: 5159

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης – Γλεντή, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ 075: Αστικός χώρος και τεχνολογίες του σώματος

  • ID: 5157

Διδάσκουσα: Κώστας Γιαννακόπουλος, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/σεμινάριο, Έτος σπουδών: -4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ 054: Ταξίδι και ταξιδιώτες στον οθωμανικό χώρο

  • ID: 5153

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ 076: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της υγείας και της ασθένειας: Σώμα, Φύλο, Βιοπολιτική

  • ID: 5142

Διδάσκουσες: Καντσά Βενετία – Βαρελάκη Γαρυφαλιά, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-074 Ετερότητα και εκπαίδευση

  • ID: 5086

Διδάσκων: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση

  • ID: 5085

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-023 Θερινή πρακτική άσκηση

  • ID: 3840

Διδάσκων\ουσα: , Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-073 Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου

  • ID: 3834

Διδάσκουσα: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more