ΠΑ/Σ-034 Πραγματολογία

  • ID: 5932

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-081 Πηγές της Ιστορίας της Μεταπολίτευσης

  • ID: 5924

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-082 Η ελληνική οικονομική σκέψη στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα

  • ID: 5923

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-079 Ανθρωπολογία της φύσης

  • ID: 5917

Διδάσκων: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-084 Πηγές για την ιστορία των ιδεών στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1453-1821

  • ID: 5912

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και Ιστορικό φιλμ

  • ID: 5904

Διδάσκων: Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-085 Frontiers, borders and migration

  • ID: 5901

Name of Lecturers: E. Petridou, P.Topali , E. Tsekenis , Type of Module/Course: Seminar, Year of Study: 4th , Semester:Winter,ECTS Credits: 7,5,Teaching Units:3

Read more

ΠΑ/Σ-026 Ιστορική Δημογραφία

  • ID: 5899

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση

  • ID: 5326

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ 075: Αστικός χώρος και τεχνολογίες του σώματος

  • ID: 5157

Διδάσκουσα: Κώστας Γιαννακόπουλος, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/σεμινάριο, Έτος σπουδών: -4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more