Ι-233 Ισλάμ και χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

  • ID: 6391

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-04 EAP (English for Academic Purposes) [Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς]

  • ID: 6187

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-034 Πραγματολογία

  • ID: 5932

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-201 Κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας

  • ID: 5930

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

OI-403 Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας 1830-1940

  • ID: 5928

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-081 Πηγές της Ιστορίας της Μεταπολίτευσης

  • ID: 5924

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-082 Η ελληνική οικονομική σκέψη στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα

  • ID: 5923

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-125 Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου

  • ID: 5919

Διδάσκων: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-079 Ανθρωπολογία της φύσης

  • ID: 5917

Διδάσκων: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-206 Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα

  • ID: 5916

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more