Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Καράβας Σπύρος, Ομότιμος Kαθηγητής
Email: skaravas@sa.aegean.gr


Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Ομότιμος Kαθηγητής
Email: epapat@sa.aegean.gr 


†ΤΡΑΚΑ ΝΤΑΪΑΝΑ, Καθηγήτρια


ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μόνιμος Επικουρος Καθηγητής
E-mail: t.paradellis@sa.aegean.gr


Σταματογιαννοπούλου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Email: mstam@sa.aegean.gr