Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής Επιτροπή
Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή
(01-07-2009)
Έλληνες το θρήσκευμα: Η επιτέλεση της ελληνικότητας στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και στη λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ. Θ. Παραδέλλης Θ. Παραδέλλης
Ε. Παπαταξιάρχης
Α. Τσεκένης
Ζαχόπουλος Κων/νος
(01-12-2010)
Διαδικτυακές ανταλλαγές: Η κατ’ οίκον παραγόμενη πορνογραφία, ψηφιακές υποκειμενικότητες, σχέσεις και συναλλαγές. Β. Καντσά Β. Καντσά
Κ. Κανάκης
Α. Μπακαλάκη
Αλεξοπούλου Σοφία
(01-12-2010)
Η φτώχεια στην Ελλάδα ως στέρηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων: Η περίπτωση του συσσιτίου του δήμου Αθηναίων Χ. Μπέλλας Χ. Μπέλλας
Π. Χαντζαρούλα
Κ. Γιαννακόπουλος
Οικονόμου Αγγελική
(01-06-2011)

Η υλική και κοινωνική οργάνωση του οικιακού χώρου: Συνέχειες και ασυνέχειες στις κοινωνικές σχέσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές κατανάλωσης σε μια νησιωτική κωμόπολη της Ελλάδας

Β. Μουτάφη

Β. Μουτάφη
Ε. Παπαταξιάρχης
Β. Καντσά
Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης
(03-12-2008)

Εννοιολογήσεις της βίας στις αναρχικές ομάδες των Αθηνών

Ε.Παπαταξιάρχης

Ε. Παπαταξιάρχης
Μ. Σπουρδαλάκης
Ε. Πλεξουσάκη
Κορολόγου Ευγενία
(07-12-2011)
«Πρόσωπον προς πρόσωπον»: το ιερό στην τέχνη Θ. Παραδέλλης Θ. Παραδέλλης
Ε. Γκαρά
Π. Πανόπουλος
Δεληγιαννίδου Μαρία
(02-07-2013)
Η συμβολική σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας ως πράξη αντίστασης Ε.Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης
Β. Μουτάφη
Χ. Μπέλλας
Σιμάτη Ανδριαννή
(02-10-2013)
Η διαπραγμάτευση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από τις αφηγήσεις τρανς αντρών στην αστική Ελλάδα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις Κ.Γιαννακόπουλος Κ. Γιαννακόπουλος
Π. Χαντζαρούλα
Δ. Ναζίρη (Βέλγιο)
Δουδουνής Ιωάννης
(06-11-2013)
Το αρχαίον κλέος: Λέσβος, τέλη 19ου – αρχές  20ού αιώνα Β. Αναστασιαδης Β. Αναστασιαδης
Π. Δουκέλλης
Σ. Καράβας
Παναγιωτάτου Ζωή Ελένη
(05-11-2014)
Multilingual migrants in monolingual countries. The West – African community of Athens: a sociolinguistic study Κ. Κανάκης Κ. Κανάκης
Τσοκαλίδου (Παν/μιο Θεσ/νίκης)
Τσιπλάκου (Παν/μιο Κύπρου)
Παντελέου Μαρία
(07-05-2014)
Πολιτισμικές κινητικότητες, εργασία και συγγένεια: Αλβανοί μετανάστες μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Χ. Μπέλλας
Ε. Πλεξουσάκη
Μήτσικα Ιωάννα
(03-12-2014)
Χορεύοντας το Περιορισμένο Σώμα: Ο χορός και η κίνηση σε ψυχιατρικά ιδρύματα και φυλακές. Μια έρευνα για τη συσχέτιση της σωματικής επίγνωσης με το εγώ Π. Πανόπουλος Π. Πανόπουλος
Κ. Γιαννακόπουλος
Ι. Ιακώβου
Κωστόπουλος Αναστάσιος
(06-05-2015)
Εθνικά κόμματα και πρώιμος μακεδονισμός. Η πολιτική και κοινωνική διάσταση της εθνικής διαπάλης στην ύστερη οθωμανική Μακεδονία Σ. Καράβας Σ. Καράβας
Α. Λυμπεράτος
Χ. Εξερτζόγλου
Βαρελάκη Γαρυφαλιά
(27-5-2015)
Βιο-πολιτικές του Καρκίνου: Εθνογραφικές προσεγγίσεις του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά
Α. Τσεκένης
Π. Τοπάλη
Γλεντή Δήμητρα
(27-5-2015)
Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του ‘22: Η συγκρότηση του προσφυγικού συνοικισμού της Μυτιλήνης Ι. Γιαννιτσιώτης Ι. Γιαννιτσιώτης
Ε. Παπαταξιάρχης
Χ. Εξερτζόγλου
Αϊβαλικλή Ανδρονίκη
(16-09-2015)
Θρησκευτικότητα και η κατασκευή της ετερότητας στην ελληνική κοινωνία: Η περίπτωση των «γνήσιων» ορθόδοξων χριστιανών (ΓΟΧ). Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Ε. Παπαταξιάρχης
Ε. Πλεξουσάκη
Τριανταφυλλίδου Μαρία
(02-3-2016)
Η οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών και ιστορική μνήμη Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου
Ε. Γκαρά
Ι. Γιαννιτσιώτης
Γούλα Ελένη
(06-04-2016)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Συλλογική μνήμη, κοινωνικά στερεότυπα και νοοτροπίες της μαθητικής κοινότητας σχετικά με την πολιτισμική παράδοση και την Τοπική Ιστορία. Συγκριτικά Υποδείγματα από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Βοιωτία –Σάμος) Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου Μ.Σταματογιαννοπούλου
Ε. Πλεξουσάκη
Κουνιαρέλλη Ειρήνη
(01-06-2016)
Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του γλωσσικού ιδιώματος της Αγιάσου Λέσβου: Γλωσσικές στάσεις των ηλικιακών ομάδων 20 έως 40 ετών απέναντι στο ιδίωμα Κ. Κανάκης Κ. Κανάκης
Ε. Κουρδής (Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Α. Ράλλη (Παν/μιο Πατρών)
Σέχου Ερβίν
(01-06-2016)
Η μουσουλμανική ταυτότητα και η κοινωνική απομόνωση: Πακιστανοί μετανάστες στην Αθήνα Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης
Ε. Πλεξουσάκη
Π. Τοπάλη
Λουλούδα Καφετζοπούλου
(01-03-2017)
Η σχολική εμπειρία στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-1982). I. Γιαννιτσιώτης I. Γιαννιτσιώτης
Ε. Πλεξουσάκη
Π. Χαντζαρούλα
Μπονάρου Άννα
(03-05-2017)
Παραγωγή και χρήση εργόχειρων κεντημάτων και πλεκτών από ομάδες γυναικών στη Βόρεια Ελλάδα Ε. Πετρίδου Ε. Πετρίδου
Β. Μουράφη
Π. Πανόπουλος
Γκελτής Θεοδόσης (01-11-2017) Όψεις της Ιστορίας Ομοφυλόφιλων υποκείμενων στη μεταπολίτευση: Το κίνημα και η Καθημερινότητα Κ.Γιαννακόπουλος Κ. Γιαννακόπουλος
Β. Καντσά
Π. Χαντζαρούλα
Ανδρέου Άννα
(06-12-2017)
Από την υπηρεσία στο σουλτάνο στη στελέχωση του Ελληνικού κράτους :Η περίπτωση του ΜΙΧΑΛΒΟΔΑ 1804-1864 Σ. Καράβας Σ. Καράβας
Μ.Σταματογιαννοπούλου
Ε. Γκαρά
Τσιλιγκιρίδου Ραφαηλία- Μαρία
(06-12-2017)
Εκπαίδευση, Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση και προσφυγικές/αιτούντες άσυλο: Η περίπτωση ΑΦΓΑΝΩΝ στη Λέσβο Ε. Πλεξουσάκη Ε. Πλεξουσάκη
Ε. Παπαταξιάρχης
Π. Τοπάλη
Συνοδινού Ειρήνη
(06-12-2017)
Για μια Εθνογραφία του Θηλασμού στην Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά
Ε. Παπαταξιάρχης
Π. Χαντζαρούλα
Μπινάκη Ελένη
(17-04-2018)
Ανδρική υπογονιμότητα, νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής και ο επαναπροσδιορισμός βιολογικών και κοινωνικών προτύπων Β. Καντσά Β. Καντσά
Τ. Πηνελόπη
Χ. Μπέλλας
Lamptur Tanlaka Kilian
(07-03-2018)
Kola nut trees and kola nuts, Rituals and Functions amongst the producers of the Mungo Central and the Grassfields, and the Muslims consumers of Northern Cameroon A. Τσεκένης A. Τσεκένης
Β. Μουτάφη
Ε. Πετρίδου
Μάντζαρης Δημήτρης
(02-05-2018)
«ΕΑΜ Λέσβου, από τη λαϊκή εξουσία στη ήττα Σ. Καράβας Σ. Καράβας
Β. Πολυμέρης
Π. Χαντζαρούλα
Ιωαννίδου Όλγα
(23-05-2018)
)Κινητικότητες Ελλήνων/Ελληνίδων στο Λουξεμβούργο: Από την Ελλάδα της κρίσης στην καρδιά της Ευρώπης Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Κ. Γιαννακόπουλος
Ε. Πλεξουσάκη