Εκλεκτορικό μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία άλλων κοινωνιών».

Συγκρότηση εκλεκτορικού
ΑΔΑ 4568469Β7Λ-4ΥΒ
Δημοσίευση: 12-12-2011

Ορισμός Τριμελούς εισηγητηκής Επιτροπής
ΑΔΑ: ΒΟΧΡ469Β7Λ-ΝΞΤ
Δημοσίευση: 19-01-2012

Ανακοίνωση συγκρότησης εκλεκτορικών (5η ΓΣΕΣ – 07 12 2011)
Δημοσίευση: 
02-12-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μυτιλήνη, 2.12. 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας όπου θα γίνει η συγκρότηση του παρακάτω Εκλεκτορικού Σωμάτος:

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφία άλλων κοινωνιών».

Ο Πρόεδρος
Β.Ι.Αναστασιάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής