Εκλεκτορικό για τη μονιμοποίηση του κ. Κανάκη και της κ. Καντσά

Ορισμός Τριμελούς εισηγητηκής Επιτροπής
του κ. Κανάκη Κωνσταντίνου
ΑΔΑ – 4ΑΣΗ469Β7Λ-4Φ0
& της κ. Καντσά Βενετίας
ΑΔΑ – 4ΑΣΗ469Β7Λ-ΣΦΕ
Δημοσίευση: 13-06-2011

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση
του κ. Κανάκη Κωνσταντίνου
AΔΑ –  4Α3Τ469Β7Λ-8Δ
& της κ. Καντσά Βενετίας
AΔΑ – 4Α3Τ469Β7Λ-ΡΑ
Δημοσίευση: 21-06-2011

Κοινοποίηση Eκλεκτορικού Σώματος και ορισμός Α΄ Συνεδρίας για μονιμοποίηση της κ. Καντσά   

Κοινοποίηση Eκλεκτορικού Σώματος και ορισμός Α΄ Συνεδρίας για μονιμοποίηση του κ Κανάκη

Δημοσίευση: 21-06-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μυτιλήνη, 21 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30, θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας όπου θα γίνει η συγκρότηση των παρακάτω Εκλεκτορικών Σωμάτων:

1.Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Κανάκη Κωνσταντίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιο-γλωσσολογία».

2.Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κ. Καντσά Βενετίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Συγγένειας».

Ο Πρόεδρος
Β.Ι.Αναστασιάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής