ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 01.10.2018 έως και 11.01.2019

ΔΕΥΤΕΡΑ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο 2
ΦΠΚ 4 Φύλο,σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη Πλακωτός
ΤΡΙΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο2
ΦΠΚ 6 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα Κανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ
17.00-20.00
Αίθουσα: Μπίνειο1
ΦΠΚ 5 Φύλο και μετανάστευση Τοπάλη