ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

 A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 01.10.2018 έως και 11.01.2019

ΤΡΙΤΗ
17.00-20.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 2 Φύλο και υλικός πολιτισμός Πετρίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
17.00-20.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 3 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου Γιαννιτσιώτης
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου Γιαννακόπουλος