Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΠΚ 3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη Πλακωτός 18:00-21:00
Αίθουσα: Περιστιάνη-Μπίνειο
ΤΡΙΤΗ ΦΠΚ 2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα Κανάκης 18:00-21:00
Αίθουσα: Καραντώνη 11
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΠΚ 6 Οικονομική ανισότητα, φύλο και αναπτυσσόμενος κόσμος Μπέλλας 18:00-21:00
Αίθουσα: Περιστιάνη-Μπίνειο