ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

ΤΡΙΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Καραντώνη
ΦΠΚ 8 Φύλο και υλικός πολιτισμός Πετρίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο 1
ΦΠΚ 4 Ιστορικές Προσεγγίσεις του φύλου Γιαννιτσιώτης
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου Γιαννακόπουλος