ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

 A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 2 Φύλο και υλικός πολιτισμός Πετρίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
15.00-18.00
Αίθουσα: Καραντώνη
ΦΠΚ 3 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου Γιαννιτσιώτης
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου Γιαννακόπουλος