ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ιστορική κατεύθυνση

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020