Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2822/16.07.2018)

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ειδήσεις – Eκδηλώσεις

Επιστημονικό Εργαστήριο

«Οικονομικές κρίσεις και κρίσιμες αποφάσεις: στιγμές της μεταπολεμικής
ελληνικής οικονομικής ιστορίας»

Μυτιλήνη 21-22 Ιουνίου 2018

ΑΦΙΣΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ομιλητές: Χρυσάφης Ιορδάνογλου, Ανδρέας Κακριδής, Χρίστος Μπέλλας
Συντονιστής: Βασίλης Αναστασιάδης


Ομιλία: Ανδρέας Κακριδής (Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος)
Ξένη βοήθεια και ξένη παρέμβαση: το σχέδιο
Μάρσαλ και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση
της ελληνικής οικονομίας
Ομιλία: Χρυσάφης Ιορδάνογλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Η πορεία προς την Κρίση του 2009-10: αφορμές και αίτια


Επιστημονικό Εργαστήριο

«Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης»

Μυτιλήνη 15-16 Ιουνίου 2017

ΑΦΙΣΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ομιλητές: Βίκυ Ιακώβου, Ιωάννα Λαλιώτου, Αντώνης Λιάκος, Γιάννης Σμαρνάκης
Συντονιστής: Βασίλης Αναστασιάδης


Ομιλία: Αντώνη Λιάκου (Παν/μιο Αθηνών)
Χορεύοντας με την ουτοπία
Ομιλία: Ιωάννα Λαλιώτου (Παν/μιο Θεσ/λίας)
Ουτοπία: κρίση και κριτική


Επιστημονικό Εργαστήριο «Η έννοια της κρίσης και η κρίση των εννοιών: H αμηχανία της ιστορικής ερμηνείας»
Μυτιλήνη 24-25 Ιουνίου 2016

ΑΦΙΣΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ομιλητές: Κώστας Γαγανάκης, Ελένη Γκαρά,
Παναγιώτης Δουκέλλης, Ρίκα Μπενβενίστε
Συντονιστής: Βασίλης

Γραμματεία ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331 Fax: +30 22510 36349
Email: historical-change@sa.aegean.gr