Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2822/16.07.2018)

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ειδήσεις – Eκδηλώσεις


Επιστημονικό Εργαστήριο

«Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης»

Μυτιλήνη 15-16 Ιουνίου 2017

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ομιλητές: Βίκυ Ιακώβου, Ιωάννα Λαλιώτου, Αντώνης Λιάκος, Γιάννης Σμαρνάκης
Συντονιστής: Βασίλης Αναστασιάδης


Ομιλία: Αντώνη Λιάκου (Παν/μιο Αθηνών)
Χορεύοντας με την ουτοπία
Ομιλία: Ιωάννα Λαλιώτου (Παν/μιο Θεσ/λίας)
Ουτοπία: κρίση και κριτικήΕπιστημονικό Εργαστήριο «Η έννοια της κρίσης και η κρίση των εννοιών: H αμηχανία της ιστορικής ερμηνείας»
Μυτιλήνη 24-25 Ιουνίου 2016

ΑΦΙΣΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ομιλητές: Κώστας Γαγανάκης, Ελένη Γκαρά,
Παναγιώτης Δουκέλλης, Ρίκα Μπενβενίστε
Συντονιστής: Βασίλης Αναστασιάδης

 


Γραμματεία ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331 Fax: +30 22510 36349
Email: historical-change@sa.aegean.gr