ΙΑΛ-4

Διδάσκων: Β. Αναστασιάδης & Κ. Κανάκης

Κωδικός μαθήματος: ΙΑΛ-4
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Έτος σπουδών: 1ο 
Εξάμηνο σπουδών: 2ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Στο γλωσσικό όργανο όχι μόνο αντανακλά η ροή του ιστορικού χρόνου αλλά και χάρη σε αυτό διαμορφώνονται οι όροι πρόσληψης των μεταβολών της πραγματικότητας. Ο κύκλος αυτός διαλέξεων αποσκοπεί να προσφέρει, αφενός, μια επισκόπηση των γλωσσικών θεωριών, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, που φιλοδοξούν να αποκρυπτογραφήσουν τα γλωσσικά δεδομένα ως εργαλείο και δείκτη της εξέλιξης και των περιπετειών της συνείδησης. Αφετέρου, αποσκοπεί να εμβαθύνει στο περιεχόμενο τομών στο εννοιολογικό σύμπαν που, κάτω από ορισμένες ιστορικές συνθήκες, αποκρυσταλλώθηκαν σε αντιθετικά ζεύγη όπως νόμος/φύση, συμφέρον/δίκαιο, όλον/μέρος κ.ά.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Προαπαιτούμενα: Όλα τα μαθήματα του α΄εξαμήνου.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία των διδασκόντων.