ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

ΤΡΙΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία Πλακωτός  & Χαντζαρούλα 
ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00
Αίθουσα: Καραντώνη
ΙΑΛ-5 Κοινωνίες σε σύγκρουση Σμαρνάκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.00-20.00
Αίθουσα: Μπίνειο
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός Γκαρά

Κατ’ εξαίρεση, τις πρώτες τρεις (3) εβδομάδες του εξαμήνου το μάθημα της κας Γκαρά (ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός) θα γίνει ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00-21:00. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος τον μήνα Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής:

• Τετάρτη 2-10, 18:00-21:00
• Τετάρτη 9-10, 18:00-21:00
• Τετάρτη 16-10, 18:00-21:00
• Παρασκευή 25-10, 17:00-20:00