Ωράριο τηλεφωνικής υποστήριξης Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο τηλεφωνικής υποστήριξης για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι καθημερινά από 10:00 – 12:30 στο τηλέφωνο 22510 36303. Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τακτικά την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους νεοεισαχθέντες…

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για την παροχή Διδακτικού Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Επιτροπής Ερευνών: https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=Wmc4Sy9lWFRRbHp2eUhyWjAwYU4vZTJ5TFNseURaOTNQNFhSMjdaM2lVOD0 Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το…

Read more