Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Έναρξη μαθημάτων Από 11.02.2019 έως και 24.05.2019

Το πρόγραμμα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00
-12:00
Οικονομική ανθρωπολογία 
Εξάμηνο : 4ο 

Διδάσκουσα: Μουτάφη
Αιθ.: ΠΕΡΙΒ. Β
ΠΑ/Σ: Ιστορία Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Εξάμηνο : 6ο  
Διδάσκων: Αναστασιάδης
Αιθ.: ΘΑΛ H
Αγγλικά ΙΙ
Εξάμηνο : 2ο  

Διδάσκουσα: Νικολαρέα
Αιθ.: ΓΕΩ Β

 

ΠΑ/Σ: Πάθη και πολιτική στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία
Εξάμηνο : 8ο 
Διδάσκουσα: Ιακώβου
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ
Εξάμηνο : 6ο  

Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Β

12:00
-15:00
Αγγλικά IV
Εξάμηνο : 4ο
Διδάσκουσα: Nικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης 

Εξάμηνο: 2ο
Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΘΑΛ Γ 

ΠΑ/Σ: Η ελληνική οικονομική σκέψη στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Αρκολάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Η

Ελληνική εθνογραφία
Εξάμηνο : 4ο  

Διδάσκων: Παπαταξιάρχης
Αιθ.: ΘΑΛ Γ

ΠΑ/Σ: Πηγές για  την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων

Εξάμηνο: 6ο 
Διδάσκουσα: Γκαρά
Αιθ.: ΘΑΛ Η

Η Ευρώπη και η  ιστορία των λαών «χωρίς ιστορία» 

Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκουσα: Σταματογ/λου
Αιθ.: ΓΕΩ Δ

Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου

Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκουσα: Καντσά
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ

ΠΑ/Σ: Ιστορία και ιστορικό φίλμ

Εξάμηνο: 8ο
Διδάσκων: Εξερτζόγλου
Αιθ.: ΘΑΛ Η

Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου 

Εξάμηνο: 4ο
Διδάσκων: Σμαρνάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Γ

ΠΑ/Σ: Ιστορική Δημογραφία

Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκων: Καράβας

ΑΙΘ.: ΓΕΩ Ε

Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
ΑΙθ.: ΠΕΡ Α(104)

Ανθρωπολογία των φύλων

Εξάμηνο: 8ο
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Α

Κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας

Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκουσα: Κούκη
Αιθ.: ΘΑΛ Β

15:00
-18:00
Ανθρωπολογία της Συγγένειας 

Εξάμηνο : 2ο 
Διδάσκουσα: Καντσα
Αιθ.: ΘΑΛ Β

Ανθρωπολογία της μετανάστευσης

Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη
Αιθ.: ΘΑΛ Β

ΠΑ/Σ: Ετερότητα και εκπαίδευση
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
ΑΙθ.: ΘΑΛ Η
Ανθρωπολογική θεωρία

Εξάμηνο: 4ο
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Β

Η κριτική θεωρία της σχολής της Φρανκφούρτης 

Εξάμηνο : 8ο 
Διδάσκουσα: Ιακώβου
Αιθ.: ΘΑΛ Γ

Ανθρωπολογία του ήχου 

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Πανόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Γ

Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας  1830-1940

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Αρκολάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Ε

ΠΑ/Σ: Greek History in European Perspective

Εξάμηνο : 8ο

Διδάσκοντες:
Γκαρά – Εξερτζόγλου-
Σμαρνάκης
ΑΙθ.: ΓΕΩ Β

ΠΑ/Σ: Γλωσσικό τοπίο

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Κανάκης

Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ

 
18:00
-21:00
Το μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα

Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκων: Καράβας
Αιθ.: ΘΑΛ Α

ΠΑ/Σ: Φιλοξενία και πολιτισμική διαφοροποίηση

Εξάμηνο : 8ο  

Διδάσκων: Παπαταξιάρχης
Αιθ.: ΘΑΛ Η

Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής 

Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Ε

Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων 

Εξάμηνο : 4ο
Διδάσκων: Πανόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Β

Ισλάμ και χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Γκαρά
Αιθ.: ΘΑΛ Β

ΠΑ/Σ: Γλωσσικό τοπίο

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Κανάκης

Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ

ΠΑ/Σ: Πηγές της Ιστορίας της Μεταπολίτευσης

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Κούκη
Αιθ.: ΘΑΛ Η