Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Έναρξη μαθημάτων Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

Το πρόγραμμα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00
-12:00
Ανθρωπολογία του τουρισμού
Εξάμηνο : 5ο 

Διδάσκουσα: Μουτάφη
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ Ειδικά ζητήματα της ανθρωπολογίας του τουρισμού
Εξάμηνο :  7ο

Διδάσκουσα: Μουτάφη
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Εξάμηνο : 5ο  
Διδάσκων: Γιαννιτσιώτης 
Αιθ.: ΘΑΛ B
Ουτοπίες και δυστοπίες στο Βυζαντινό Κόσμο
Εξάμηνο : 5ο  
Διδάσκων: Σμαρνάκης 

Αιθ.: ΘΑΛ Β 
ΠΑ/Σ Συγγενικές υποθέσεις : τα δικαστικά αρχεία της Μυτιλήνης (1880-1910)
Εξάμηνο : 7ο  

Διδάσκουσα: Σταματογ/λου
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Συγγένεια, γάμος, οικογένεια στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο (18ος – 19ος αι.) 
Εξάμηνο : 7ο 
Διδάσκουσα: Σταματογ/λου
Αιθ.: ΘΑΛ Α
ΠΑ/Σ Ανθρωπολογία της φύσης
Εξάμηνο : 7ο  
Διδάσκουσα: Καντσά 
Αιθ.: ΘΑΛ H
12:00
-15:00
Αγγλικά IΙΙ 
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκουσα: Nικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.)
Εξάμηνο: 3ο
Διδάσκων: Καράβας
Αιθ.: ΘΑΛ Α 
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο : 1ο  
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας Ι
Εξάμηνο: 5ο 
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Β
ΠΑ/Σ Ιστορικοί και ιστοριογραφία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Έθνη και εθνικισμοί στο βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)
Εξάμηνο: 5ο
Διδάσκων: Εξερτζόγλου
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
ΠΑ/Σ Αστικός χώρος και τεχνολογίες του σώματος 
Εξάμηνο: 5ο
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξάμηνο: 1ο
Διδάσκουσα: Πετρίδου
ΑΙΘ.: ΘΑΛ ΣΤ
Ελληνική  Εθνογραφία
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Παπαταξιάρχης
ΑΙθ.: ΘΑΛ ΣΤ
15:00
-18:00
Αγγλικά I 
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκουσα: Nικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ Ε
Εισαγωγή στην ιστορία
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων: Εξερτζόγλου
ΑΙθ.: ΘΑΛ Β
Προφορική ιστορία
Εξάμηνο: 3ο
Διδάσκουσα: Χαντζαρούλα
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Α
ΠΑ/Σ Ταξίδι και ταξιδιώτες στον οθωμανικό χώρο
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Γκαρά
ΑΙθ.: ΘΑΛ Η
ΠΑ/Σ: Mobilities, encounters and representation
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκοντες:Πετρίδου,
Τοπάλη, Μουτάφη
ΑΙθ.: ΘΑΛ Η
Αρχές της οικονομικής
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων: Μπέλλας

Αιθ.: ΘΑΛ Γ
18:00
-21:00
Ανθρωπολογία της μουσικής
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Πανόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ Ανάλυση λόγου
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Η
ΠΑ/Σ Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη 
Αιθ.: ΘΑΛ Η
ΠΑ/Σ: Όψεις της έννοιας του προσώπου (Αφρική, Μελανησία)
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Ιστορία αρχαίου κόσμου Ι 

Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων: Αναστασιάδης
Αιθ.: ΘΑΛ Β

Ανθρωπολογία της  εκπαίδευσης 
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Αιθ.: ΘΑΛ Α
Ιστορία της οικονομικής σκέψης
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Μπέλλας
Αιθ.: ΘΑΛ Γ