Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Έναρξη μαθημάτων Από 01.10.2018 έως και 11.01.2019

Το πρόγραμμα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00-12:00 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)  
Εξάμηνο : 3ο 

Διδάσκων: Καράβας 
Αιθ.: ΘΑΛ. ΑΜΦ
Ιστορία Αρχαίου Κόσμου
Εξάμηνο : 1ο 
Διδάσκων: Αναστασιάδης
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Αγγλικά Ι
Εξάμηνο : 1ο 
Διδάσκουσα: Νικολαρέα 
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
12:00-15:00 Αγγλικά ΙΙΙ 
Εξάμηνο: 3ο
Διδάσκουσα: Νικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκουσα: Ιακώβου
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ:  Μνήμη, ιστορία και αναπαράσταση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Χαντζαρούλα
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
Ουτοπίες και δυστοπίες στο Βυζαντινό κόσμο
Εξάμηνο : 5ο

Διδάσκων: Σμαρνάκης
Αιθ.: ΓΕΩ Δ
ΠΑ/Σ: Borders, frontiers and migration
Εξάμηνο : 7ο

Διδάσκοντες: Πετρίδου, Τοπάλη, Τσεκένης
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 
Εξάμηνο : 1ο 

Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1300-1839)
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκουσα: Γκαρά
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ: Αναπαραστάσεις της Ανατολής και του Ισλάμ στη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Ευρώπη
Εξάμηνο : 7ο

Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ
Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο
Εξάμηνο : 7ο

Διδάσκων: Εξερτζόγλου
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ:  Όψεις της έννοιας του προσώπου (Αφρική, Μελανησία)
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
15:00-18:00 ΠΑ/Σ: Ιστορικοί και ιστοριογραφία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης
Εξάμηνο : 5ο

Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Εισαγωγή στην Ιστορία
Εξάμηνο: 1ο
Διδάσκων: Εξερτζόγλου
ΑΙΘ.: ΘΑΛ ΣΤ
ΠΑ/Σ: Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκων: Σμαρνάκης
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη
ΑΙθ.: ΘΑΛ ΑΜΦ
ΠΑ/Σ: Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη
Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Γιαννιτσιώτης
Αιθ.: ΘΑΛ Β
ΠΑ/Σ: Αστικός χώρος και τεχνολογίες του σώματος
Εξάμηνο : 7ο

Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
ΠΑ/Σ: Πραγματολογία
Εξάμηνο : 5ο

Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Η
18:00-21:00 Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκουσα: Πετρίδου
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Αρχές Οικονομικής
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων: Μπέλλας
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκων: Μπέλλας
Αιθ.: ΘΑΛ ΑΜΦ

 

Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας I
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Ανθρωπολογία της Μουσικής
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Πανόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ ΑΜΦ
ΠΑ/ Σ:  Εθνογραφία της Μεσογείου
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Αιθ.: ΓΕΩ Ε
ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία της φύσης
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκουσα: Καντσά
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Πολιτισμός και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Παπαταξιάρχης
Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ