ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

To Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία». Tο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το 2013, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2885/19.07.2018)

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κυριότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που θέτουν οι σπουδές για τις γυναίκες και το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία, και ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γλώσσα, την τέχνη. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών, εξειδικευμένων στις γυναικείες σπουδές και τις σπουδές για το φύλο, οι οποίες/-οι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην προώθηση της αρχής της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο συνθέτει την Κοινωνική Ανθρωπολογία με την Ιστορία, και εξετάζει τη διαπλοκή τους με συναφείς επιστήμες, όπως η Οικονομία, η Πολιτική Φιλοσοφία, η Κοινωνιογλωσσολογία, και η Τέχνη.

Ένα επιπλέον καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος συνιστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον ανάλογο διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια θέματα. Συνεπώς, τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση την οποία εφαρμόζει ο εξ ορισμού διαπολιτισμικός του προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

Ειδικότερα το ΠΜΣ στοχεύει στο:

  • Να εισαγάγει τις/ους φοιτήτριες/ές στους κυριότερους σύγχρονους προβληματισμούς για το φύλο στους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και πεδία.
  • Να συμβάλει στην κατανόηση του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και αντιλήψεων σε τομείς όπως η πολιτική, η εκπαίδευση, η οικονομία, η υγεία, η γλώσσα και η τέχνη
  • Να παράσχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε κοινωνικά ευαίσθητους τομείς όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές της ισότητας και του φύλου.
  • Να συνδέσει τις παρεχόμενες γνώσεις με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Διευθυντής ΠΜΣ
Κανάκης Κώστας,
Καθηγητής


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (αναπληρωτής διευθυντής)
Κώστας Γιαννακόπουλος, Καθηγητής
Έλια Πετρίδου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Πηνελόπη Τοπάλη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραμματεία ΠΜΣ
«Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: gender@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαικού Έτους 2022-2023

Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00

 

 

 

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Β- ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

ΤΟΠΑΛΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Β- ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση
Πηνελόπη Τοπάλη
ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου
Ιωάννης Γιαννιτσιώτης
ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου
Κώστας Γιαννακόπουλος

Β' Εξάμηνο

ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΦΠΚ-8 Φύλο και Yλικός πολιτισμός
Έλια Πετρίδου

Γ' Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας