ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2822/16.07.2018)

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Διευθυντής ΠΜΣ
Ελένη Γκαρά
, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Γιάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας (αναπληρωτής διευθυντής)
Βασίλης Αναστασιάδης, Καθηγητής
Βίκυ Ιακώβου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Χριστόδουλος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: historical-change@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Από Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00

 

 

 

 

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία

ΙΑΚΩΒΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία

ΜΠΕΛΛΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός

ΓΚΑΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία
Μπέλλας Χριστόδουλος
ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Ελένη Γκαρά
ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία
Βίκυ Ιακώβου

Β' Εξάμηνο

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Ιωάννης Σμαρνάκης
ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
Βασίλης Αναστασιάδης & Κώστας Κανάκης

Θερινή περίοδος

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας