ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου) 
Από 04.09.2017 έως και 29.09.2017
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 29.09.2017)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 06.10.2017


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Από 02.10.2017 έως και 12.01.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 23.12.2017 έως και 07.01.2018)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου
Από 15.01.2018 έως και 9.02.2018

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 9.02.2018
Καταχωρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 16.02.2018


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Από 12.02.2018 έως και 25.05.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 02.04.2018 έως και 15.04.2018)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
Από 29.05.2018 έως και 22.06.2018

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 22.06.2018.
Καταχώρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 29.06.2018


Αργίες:

•        28/10/2017 Εθνική εορτή

•        Τοπική εορτή: Λέσβου (8/11), Χίου (11/11), Ρόδου (7/3,14/11), Σάμου (6/08), Σύρου (6/12), Λήμνου (8/10)

•        17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου

•        30/01/2018 Εορτή Τριών Ιεραρχών

•        19/02/2018 Καθαρή Δευτέρα

•        25/03/2018 Εθνική εορτή

•        Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών

•        01/05/2018 Πρωτομαγιά

•        28/05/2018 Εορτή Αγίου Πνεύματος