ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου) 
Από 03.09.2018 έως και 28.09.2018
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 28.09.2018)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 08.10.2018


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Από 01.10.2017 έως και 11.01.2019
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 22.12.2018 έως και 06.01.2019)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου
Από 14.01.2019 έως και 08.02.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 08.02.2019
Καταχωρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 18.02.2019


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Από 11.02.2019 έως και 24.05.2019
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 22.04.2019 έως και 05.05.2019)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
Από 27.05.2019 έως και 21.06.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21.06.2019.
Καταχώρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 01.07.2019


Αργίες:

•        28/10/2018 Εθνική εορτή

•        Τοπική εορτή: Λέσβου (8/11), Χίου (11/11), Ρόδου (7/3, 14/11), Σάμου (6/08), Σύρου (6/12), Λήμνου (8/10)

•        17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου

•        30/01/2019 Εορτή Τριών Ιεραρχών

•        11/03/2019 Καθαρή Δευτέρα

•        25/03/2019 Εθνική εορτή

•        Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών

•        01/05/2019 Πρωτομαγιά

•        17/06/2019 Εορτή Αγίου Πνεύματος