ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου) 
Από 05.09.2016 έως και 30.09.2016
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την περίοδο ορίζεται η 30.09.2016)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 07.10.2016


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Από 03.10.2016 έως και 20.01.2017
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 22.12.2016 έως και 06.01.2017)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου
Από 23.01.2017 έως και 17.02.2017
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την περίοδο ορίζεται η 17.02.2017)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 24.02.2017


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Από 20.02.2017 έως και 02.06.2017
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 10.04.2017 έως και 21.04.2017)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
Από 06.06.2017 έως και 30.06.2017
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την περίοδο ορίζεται η 30.06.2017)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 07.07.2017


Αργίες:

•       28/10/2016 Εθνική εορτή

•       Τοπική εορτή: Λέσβου (8/11), Χίου (11/11), Ρόδου (7/3,14/11), Σάμου (6/08), Σύρου (6/12), Λήμνου (8/10)

•       17/11/2017 Επέτειος Πολυτεχνείου

•       30/01/2017 Εορτή Τριών Ιεραρχών

•       27/02/2017 Καθαρή Δευτέρα

•       25/03/2017 Εθνική εορτή

•       Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών

•       01/05/2017 Πρωτομαγιά

•       05/06/2017 Εορτή Αγίου Πνεύματος

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου) 
Από 04.09.2017 έως και 29.09.2017
(ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 29.09.2017)
Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες έως και 06.10.2017


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Από 02.10.2017 έως και 12.01.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 23.12.2017 έως και 07.01.2018)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου
Από 15.01.2018 έως και 9.02.2018

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 9.02.2018
Καταχωρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 16.02.2018


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Από 12.02.2018 έως και 25.05.2018
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 02.04.2018 έως και 15.04.2018)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
Από 29.05.2018 έως και 22.06.2018

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 22.06.2018.
Καταχώρηση βαθμολογίας απο διδάσκοντες/ονσες έως και 29.06.2018


Αργίες:

•        28/10/2017 Εθνική εορτή

•        Τοπική εορτή: Λέσβου (8/11), Χίου (11/11), Ρόδου (7/3,14/11), Σάμου (6/08), Σύρου (6/12), Λήμνου (8/10)

•        17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου

•        30/01/2018 Εορτή Τριών Ιεραρχών

•        19/02/2018 Καθαρή Δευτέρα

•        25/03/2018 Εθνική εορτή

•        Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών

•        01/05/2018 Πρωτομαγιά

•        28/05/2018 Εορτή Αγίου Πνεύματος