ΚΑ-100 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι

  • ID: 1806

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  • ID: 3757

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα

  • ID: 3792

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο, Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής

  • ID: 3798

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-01 Αγγλικά I ESP: (English for Specific Purposes) [Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς]

  • ID: 5170

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-200 Εισαγωγή στην Ιστορία

  • ID: 5876

Διδάσκων: Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο, Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more