ΚΑ-129 Ανθρωπολογία της επιστήμης

  • ID: 3770

Διδάσκουσα: Βενετία Καντσά , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o , Εξάμηνο σπουδών:5ο-7o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων

  • ID: 3771

Διδάσκων: Παναγιώτης Πανόπουλος , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-143 Υλικός Πολιτισμός

  • ID: 3772

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο , Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-145 Ένδυση και Πολιτισμός

  • ID: 3773

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o , Εξάμηνο σπουδών:5ο-7o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-150 Οικονομική Ανθρωπολογία

  • ID: 3774

Διδάσκουσα: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-153 Ανθρωπολογία του τουρισμού

  • ID: 3775

Διδάσκουσα: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας

  • ID: 3777

Διδάσκουσα: Αίγλη Χατζούλη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o, Εξάμηνο σπουδών:5ο-7o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-180 Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

  • ID: 3778

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o, Εξάμηνο σπουδών:6ο-8o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-192 Ανθρωπολογία της μουσικής

  • ID: 3780

Διδάσκων: Παναγιώτης Πανόπουλος, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-208 Προφορική Ιστορία

  • ID: 3782

Διδάσκουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more