Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

  • ID: 3788

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-233 Σλαβικοί λαοί στα Βαλκάνια (15ος -18ος αι.)

  • ID: 3789

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-235 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1300-1839)

  • ID: 3790

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-234 Ιστορία του φύλου

  • ID: 3791

Διδάσκουσα: Δήμητρα Βασιλειάδου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o, Εξάμηνο σπουδών:6ο-8o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα

  • ID: 3792

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο, Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία

  • ID: 3793

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο , Εξάμηνο σπουδών:8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-258 Συγγένεια, γάμος, οικογένεια στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο (18ος-19ος αιώνας)

  • ID: 3794

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-265 Η Ευρώπη και η ιστορία των λαών «χωρίς ιστορία»

  • ID: 3795

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-267 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3796

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο, Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής

  • ID: 3798

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more