Ι-213 Κοινωνική πολιτική, εργασία και εργατικό κίνημα στην Ευρώπη

  • ID: 3783

Διδάσκουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-218 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης

  • ID: 3784

Διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3786

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-229 Ιστορία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα

  • ID: 3787

Διδάσκουσα: Μαρία Μανδαμαδιώτου , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o, Εξάμηνο σπουδών:5ο-7o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

  • ID: 3788

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο-7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-233 Ισλάμ και χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

  • ID: 3789

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο, Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-235 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1300-1839)

  • ID: 3790

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-234 Ιστορία του φύλου

  • ID: 3791

Διδάσκουσα: Δήμητρα Βασιλειάδου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4o, Εξάμηνο σπουδών:6ο-8o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα

  • ID: 3792

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο, Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία

  • ID: 3793

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο-4ο , Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more