ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

  • ID: 5156

Διδάσκουσα: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ 075: Αστικός χώρος και τεχνολογίες του σώματος

  • ID: 5157

Διδάσκουσα: Κώστας Γιαννακόπουλος, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/σεμινάριο, Έτος σπουδών: -4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-077 Πόλεις και προσφυγική εγκατάσταση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

  • ID: 5159

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης – Γλεντή, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο , Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-078 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού

  • ID: 5168

Διδάσκων: Τοπάλη- Αϊβαλικλή, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο , Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-01 Αγγλικά I ESP: (English for Specific Purposes) [Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς]

  • ID: 5170

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο/2ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-03 EAP (English for Academic Purposes) [Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς]

  • ID: 5173

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:3ο και 4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-04 EAP (English for Academic Purposes) [Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς]

  • ID: 5298

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-02 Αγγλικά II ESP: (English for Specific Purposes) [Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς]

  • ID: 5300

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-284 Ιστορία Μεταπολεμικού Κόσμου

  • ID: 5320

Διδάσκουσα: Δέσπω Κριτσωτάκη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-128 Ανθρωπολογία της Μέσης Ανατολής

  • ID: 5323

Διδάσκων: Αιμιλία Βουλβούλη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο , Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more