ΠΑ/Σ-023 Θερινή πρακτική άσκηση

  • ID: 3840

Διδάσκων\ουσα: , Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο-4ο , Εξάμηνο σπουδών:6ο-8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-141 Ανθρωπολογική Θεωρία

  • ID: 5071

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου

  • ID: 5079

Διδάσκων: Ιωάννης Σμαρνάκης, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

  • ID: 5082

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 3ο , Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση

  • ID: 5085

Διδάσκων: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο , Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-074 Ετερότητα και εκπαίδευση

  • ID: 5086

Διδάσκων: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more