Το πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης στοχεύει να γνωρίσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος επαγγελματικούς χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντάσσονται ως εργαζόμενοι σε ιστορικά αρχεία, σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία, σε οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσεις όπως ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κ.ά.) για ένα ορισμένο διάστημα. Παράλληλα, μέσω της πρακτικής άσκησης επιδιώκεται να γίνει γνωστή σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, πέραν του στενά ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, η ακαδημαϊκή ταυτότητα του Τμήματος και των αποφοίτων του.

Οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν, αμειβόμενοι από το πρόγραμμα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Στους φορείς που εδρεύουν στη Μυτιλήνη οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν και κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια της άσκησης, τόσο τη θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα. Επιδίωξη του Τμήματος είναι να έχει τη δυνατότητα ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών να συμμετάσχει μία τουλάχιστον φορά στην διάρκεια των σπουδών του στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η Θερινή Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής που αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες.


Το πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ (μέτρο 2.4., ενέργεια 2.4.2.) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το διάστημα από 2002 έως 2005 και στη Β’ Φάση του ίδιου Προγράμματος (2006-2008). Από το 2008-2009 η χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο γίνεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τμηματικός υπεύθυνος: Γιώργος Πλακωτός, επίκουρος καθηγητής
Αναπληρώτρια: Ελένη Γκαρά, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια
Μέλη συντονιστικής επιτροπής: Χάρης Εξερτζόγλου, καθηγητής • Έφη Πλεξουσάκη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια • Μαρία Σταματογιαννοπούλου, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια

Προηγούμενοι τμηματικοί υπεύθυνοι: Έφη Πλεξουσάκη (2002-2015), Γιάννης Γιαννιτσιώτης (2015-2018).


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονιστής: Γιώργος Πλακωτός 
Τηλ.: +30 22510 36343 E-mail: gplakotos@sa.aegean.gr

Γραμματεία: Πασχαλίδου Ελευθερία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Σχολές Κοινωνικών Επιστημών και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας, Γραφείο ΙΣ 1.11, Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: +30 22510 36776, E-mail: gpa1@aegean.gr

Ιστοσελίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://pa.aegean.gr