Πρακτική Άσκηση σε φοιτήτριες/φοιτητές τελευταίων ετών και πρόσφατους απόφοιτους

 «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  δίνει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε φοιτήτριες/φοιτητές τελευταίων ετών και πρόσφατους απόφοιτους που ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Η άσκηση διαρκεί από 3 μήνες έως 1 έτος και είναι μη αμειβόμενη. Μετά το τέλος του χρόνου άσκησης, χορηγείται σχετική βεβαίωση και συστατική επιστολή. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα..» https://www.esos.gr/arthra/56691/praktiki-askisi-gia-foitites-stin-arhi-prostasias-dedomenon-prosopikoy-haraktira

Read more

Ανακοίνωση για ενημέρωση Θερινής Πρακτικής Άσκησης 2017-2018

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 15.30, στην αίθουσα ΓΕΩ Δ, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη θερινή πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ο επιστημονικός υπεύθυνος Γιάννης Γιαννιτσιώτης

Read more

Κατανομή ασκουμένων σε φορείς υποδοχείς, 2016

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των θέσεων σε σχέση με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, επελέγησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν είχαν ασκηθεί προηγούμενες χρονιές. Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που θα επιβλέψουν την πραγματοποίηση της άσκησης, θα επικοινωνήσουν με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μέσα στο Μάιο. Μέχρι τότε, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για ερωτήσεις και διευκρινήσεις στο συντονιστή της Θερινής Πρακτικής Άσκησης Γιάννη Γιαννιτσιώτη. Ο συντονιστής της Πρακτικής Άσκησης Γιάννης Γιαννιτσιώτης

Read more