Οδός Mulberry (Νέα Υόρκη, 1900)

ethnic-minority_girl_locals_people_royalty-free_the-market_vietnam_woman
Παιδιά εργάτες υφαντουργίας στη Μακόν (ΗΠΑ, 1909)

sah_home_2_1920x450 (2)

Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας χορηγείται στους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του Ν. 4589/2019, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/08.01.2020 επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ' αριθμ. 15/27.01.2020, έκτακτη συνεδρίασή της.

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02, συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση του Τμήματος στην οργάνωση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Έχει αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων, και απονέμει δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη.

Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα συνέντευξης στο ΠΜΣ Φύλο,Πολιτισμός και Κοινωνία αλλάζει και θα γίνει 9 π.μ η ώρα αντί 10 π.μ. που είχε προγραμματισθεί λόγω μεγάλου αριθμού των υποψηφίων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα


ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα