Οδός Mulberry (Νέα Υόρκη, 1900)
ethnic-minority_girl_locals_people_royalty-free_the-market_vietnam_woman
Παιδιά εργάτες υφαντουργίας στη Μακόν (ΗΠΑ, 1909)
PMS_tkai

previous arrow
next arrow

Ψήφισμα της 10ης/13.01.2021

Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Ενάντια στην Παρουσία Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια


  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας χορηγείται στους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του Ν. 4589/2019,
  Σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/07.11.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αριθμ. 14/11.12.2020, έκτακτη συνεδρίασή της.

   ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

   Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02, συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση του Τμήματος στην οργάνωση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Έχει αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων, και απονέμει δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική.

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020-2021 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα


   ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

   Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις». Ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομία, την υγεία, την γλώσσα και την τέχνη.

   Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα συνέντευξης στο ΠΜΣ Φύλο,Πολιτισμός και Κοινωνία αλλάζει και θα γίνει 9 π.μ η ώρα αντί 10 π.μ. που είχε προγραμματισθεί λόγω μεγάλου αριθμού των υποψηφίων.

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020-2021 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα


   ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

   Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020-2021 |Προσφερόμενα Μαθήματα  | Ωρολόγιο Πρόγραμμα