Αναβολή σεμιναρίου της Τετάρτης 7 Απριλίου

Λόγω του προβλήματος στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Σεμινάριο για σήμερα 7 Απριλίου με τίτλο «Εθνογραφία και/ως ψηφιακή μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητα» αναβάλλεται για τη Τετάρτη 12 Μαίου.