Ανακοίνωση για Θερινή Πρακτική Άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για την θερινή πρακτική άσκηση να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής στον υπεύθυνο της άσκησης (gplakotos@sa.aegean.gr) μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Γιώργος Πλακωτός