Τελετή καθομολόγησης μεταπτυχιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής,   με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ZOOM.

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση

•   Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020  έως  Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος  tamanidou@aegean.gr