Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/3.10.2018 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” ακαδ.έτους 2018-19 ως ακολούθως: [st_button type=”custom” url=”https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%9F7469%CE%927%CE%9B-%CE%A4%CE%97%CE%9A” button_label=”Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ” style=”default” margin_top=”” […]

Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία»2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/3.10.2018 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” ακαδ.έτους 2018-19 ως ακολούθως: [st_button type=”custom” url=”https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/633%CE%A1469%CE%927%CE%9B-%CE%9341″ button_label=”Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ” style=”default” margin_top=”” […]

Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/3.10.2018 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ ΄΄ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία΄΄ ακαδ.έτους 2018-19 ως ακολούθως: [st_button type=”custom” url=”https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D3%CE%91469%CE%927%CE%9B-%CE%95%CE%991″ button_label=”Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) » ” […]