Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (ΑΠ ΕΛΚΕ 38920/2021, 02.08.2021 – ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4) […]