Ανακοίνωση Ορκωμοσίας 17 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 17 Δεκεμβρίου του 2021 τις εξής ώρες: 09:30 διά ζώσης (αμφιθέατρο Γεωγραφίας) 11:00 Με τη χρήση εξ αποστάσεων μεθόδων εισαγωγής 12:00 διά ζώσης (αμφιθέατρο Γεωγραφίας).   Στο επόμενο διάστημα στους φοιτητές που θα ορκιστούν εξ αποστάσεως θα […]