Θ.Π.A Προθεσμία αποστολής Φόρμας Συμμετοχής στην τμηματική υπεύθυνη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν ΘΠΑ θα πρέπει να στείλουν στην τμηματική υπεύθυνη (Β. Ιακώβου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/3 το βράδυ τη Φόρμα Συμμετοχής που είναι αναρτημένη στη σελίδα της ΘΠΑ του Τμήματος (στα “Εγγραφα”). ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως είπαμε και στις δύο ενημερωτικές συναντήσεις, η φόρμα αυτή είναι διαφορετική από την Αίτηση […]