Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”   Κωνσταντία (Konstanz), Γερμανία | 10-14 Οκτωβρίου 2022   Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας (Konstanz), το Τμήμα Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών του New Bulgarian University,  το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Ιστορίας […]