Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο workshop “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο workshop που θα γίνει στην Κωνσταντία στις 10-14 Οκτωβρίου 2022 έχουν οι φοιτητές/ήτριες από το 5ο εξάμηνο και μετά, καθώς και όσοι/ες διανύουν αυτή τη στιγμή το 4ο εξάμηνο των σπουδών τους. 2) Οι φοιτητές/ήτριες που θα ανακηρυχθούν πτυχιούχοι κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Για […]