Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικούς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικούς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5180696, κωδ. ΕΛΚΕ 80846) προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη παροχή διδακτικού έργου κατά […]