ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ου εξαμήνου , ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ου εξαμήνου και άνω (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023)

Συμβούλοι Σπουδών: https://www.sah.aegean.gr/proptychiakes-spoudes/symvouloi-spoudon/ Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή για πάνω από είκοσι χρόνια. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή […]