ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αγαπητοί φοιτητές , μεταπτυχιακοί και διδάκτορες καλησπέρα , σας  επισυνάπτουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στη συνέλευση, (εκλέγεται ένας /μία εκπρόσωπος από κάθε κύκλο σπουδών με τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του ) καθώς και υπόδειγμα α.αίτησης υποψηφιότητας και β.υπόδειγμα παραίτησης  υποψηφιότητας .Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται στο e-mail της Γραμματείας secr-sa@aegean.gr όπου και λαμβάνουν πρωτόκολλο, για […]