Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23), Τμήμα ΚΑΙ – Παν. Αιγαίου

ΑΔΑ: 6ΚΛΠ469Β7Λ-ΔΧΨ Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 7/27.01.2023 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022–23, (με την επιφύλαξη της κατανομής από τη Σύγκλητο θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας για […]