Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του ΤKAI

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σας ενημερώνουμε ότι ο εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. και περιλαμβάνει: α) το σύνολο των […]