Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή προπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ  Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτικής Φιλοσοφίας

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και ειδικά το Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας που διευθύνει η Καθηγήτρια κα Έλενα Θεοδωροπούλου συμμετέχει σε ένα Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus+ (Blended Intensive Programme – B.I.P.) με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai University Cluj της Ρουμανίας και θέμα: «Practical knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How». Το πρόγραμμα συνδυάζει […]