ΤΡΙΤΗ ΚΙΑ-3 Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου Παραδέλης  18.00-21.00
Αίθουσα: Καραντώνη 11
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης Παπαταξιάρχης 18.00-21.00
Αίθουσα: Καραντώνη 11
ΠΕΜΠΤΗ ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος:ζητήματα ενότητας και διχασμού Αναστασιάδης 15:00-18:00
Αίθουσα: Καραντώνη 11