Ανακοίνωση Ορκωμοσίας 17 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 17 Δεκεμβρίου του 2021 τις εξής ώρες:

09:30 διά ζώσης (αμφιθέατρο Γεωγραφίας)

11:00 Με τη χρήση εξ αποστάσεων μεθόδων εισαγωγής

12:00 διά ζώσης (αμφιθέατρο Γεωγραφίας).

 

Στο επόμενο διάστημα στους φοιτητές που θα ορκιστούν εξ αποστάσεως θα σταλεί ο σύνδεσμος ώστε να μπορέσουν να λάβουν μέρος.

Επίσης θα ενημερωθείτε σε ποια εκ των δύο τελετών  διά ζώσης θα λάβει μέρος ο κάθε απόφοιτος.

Από τη Γραμματεία