Θερινή Πρακτική Άσκηση

Θερινή Πρακτική Άσκηση

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 10-3-2021

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 10-3-2021 Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει την θερινή πρακτική άσκηση του…

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 1-3-2021

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θερινή πρακτική άσκηση του έτους 2020-2021 να προσέλθουν στην…