Θερινή Πρακτική Άσκηση

Θερινή Πρακτική Άσκηση

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για Θερινή Πρακτική Άσκηση

Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ 6004519 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος…

Ενημερωτική Συνάντηση για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση 2023-2024

Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ 6004519 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο…

Τελικά αποτελέσματα ΘΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα εδώ  Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης…

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή προπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ  Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της…

Ενημερωτική Συνάντηση για την Θερινή Πρακτική Άσκηση 2022-2023

Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5183811, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού…

Τελικά αποτελέσματα ΘΠΑ ακαδ. έτους 2021-2022

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα εδώ  Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της…

Προσωρινά αποτελέσματα ΘΠΑ ακαδ.έτους 2021-2022

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ  Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης…

Θ.Π.A Προθεσμία αποστολής Φόρμας Συμμετοχής στην τμηματική υπεύθυνη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν ΘΠΑ θα πρέπει να στείλουν στην τμηματική υπεύθυνη (Β. Ιακώβου) το αργότερο…

Ενημερωτικές συναντήσεις για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Θερινή Πρακτική Άσκηση του έτους 2021-2022 να προσέλθουν και στις δύο ακόλουθες…

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 10-3-2021

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 10-3-2021 Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει την θερινή πρακτική άσκηση του…

Ενημερωτική Συνάντηση για θερινή πρακτική 1-3-2021

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θερινή πρακτική άσκηση του έτους 2020-2021 να προσέλθουν στην…